Copyright Webdesign BSHstudio

Webdesign BSHstudio behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van bshstudio verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van bshstudio mag zonder schriftelijke toestemming van bshstudio openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.